ARCONT med najboljšimi zaposlovalci

Družba ARCONT d. d. se je uvrstila med finaliste izbora Zlata nit v kategoriji velika podjetja. Gre za medijsko-raziskovalni projekt časnika Dnevnik, ki išče primere dobrih praks na področju zaposlovanja v Sloveniji in s tem poudarja pomen kakovostnih odnosov med podjetjem in zaposlenimi. Tako je predstavnica podjetja, vodja kadrovske in splošne službe mag. Metka Svetec Šooš, 24. marca na slovesnem dogodku prevzela priznanje za uvrstitev v finale izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2015.

Rezultat temelji na mnenjih 546 zaposlenih (76 % vseh), ki so v novembru 2015 izpolnili anketo.

Anketa in analiza se je nanašala na sedem tematskih sklopov:

  1. temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim,
  2. vloga in kakovost dela posameznika v podjetju,
  3.  značilnost organizacijske kulture, klime in medosebnih odnosov,
  4. podjetnost in inovativnost,
  5. kakovost delovnega okolja,
  6. osebna rast in razvoj ter
  7. čustvena pripadnost.

Upoštevala se je tudi uspešnost podjetja po metodi uravnoteženih kazalnikov. Uvrstitev med najboljše je potrditev, da sodi Arcont med podjetja, ki skrbijo za ljudi, ker v podjetju trdno verjamemo, da le-ti ustvarjajo uspeh. Skrb za zaposlene in strateško upravljanje s kadri sta poleg optimizacije proizvodnje in skrbi za kakovost ključna temelja uspeha družbe ARCONT. V podjetju se trudimo, da svojim zaposlenim nudimo delovno okolje, v katerem bi se dobro počutili, lahko izrazili svoje potenciale in izpolnili svoje potrebe.