O nas.

Spoznaj nas.

ARCONT je vodilni evropski proizvajalec bivalnih enot z več kot šestdesetletno tradicijo. S tehnološko dovršenimi in energetsko učinkovitimi bivalnimi enotami ponujamo prostorsko fleksibilne rešitve.

Z nenehnim razvojem presegamo že preživete predstave o uporabnosti bivalnih enot. Osnovno bivalno enoto, po domače »kontejner«, sestavljamo v montažne objekte, ki služijo v najrazličnejše namene. Naši montažni objekti stojijo na različnih koncih sveta in se uporabljajo za prodajalne, šole, vrtce, hotele, razstavne salone, stanovanjske in počitniške hiše, bolnišnice, poslovne in športne objekte, ter številne druge namene.

Predstavljamo del izjemno uspešnega avstrijskega koncerna Walter Group in kompetenčni center za razvoj izdelka za celoten koncern. Smo eno izmed najuspešnejših slovenskih podjetjih in največji delodajalec v regiji.

5 VREDNOT ARCONTOVCA

KOMPETENTNOST – imamo znanje, sposobnosti in voljo za učinkovito delo.
DOBRI ODNOSI – s sodelovanjem smo boljši.
ODGOVORNOST – smo zanesljivi, samostojni in odgovorni.
STRPNOST – spoštujemo mnenje drugih in se ocenjujemo le po rezultatih dela.
INOVATIVNOST – razmišljamo ustvarjalno, ambiciozno in dajemo predloge za izboljšave.

ArcontPSPEIzzive sprejemamo pozitivno in smo usmerjeni k stalnemu izboljševanju.

Zgodovina

1950

Mehanična delavnica

1972

Avtoradgona

1975

Začetek izdelave bivalnih enot

1978

Proizvodnja bivalnih enot

1983

Začetek sodelovanja s CTX

1990

Nastanek Arcont d.d.

1998

CTX nakup

2000

ARCONT IP d. o. o.

2001

Začetek robotizacije proizvodnje

2007

Lakirnica

2009

Robotizacija brizganja

2012

Robotsko streženje

2013

LN
Robotsko varjenje in manipulacija osnov

Družbena odgovornost

Čeprav je družbena odgovornost postala moderen izraz šele v zadnjih nekaj letih, je pomemben del ARCONT-ovega poslovanja že od same ustanovitve družbe. V ARCONTu se zavedamo, da naše delovanje presega ozko gledane gospodarske aktivnosti in da s svojim delovanjem vplivamo na širšo okolico, zato si prizadevamo, da smo odgovoren partner lokalni skupnosti in širši družbi. Tega pa se zaveda tudi naš lastnik, avstrijsko podjetje Containex, ki nas v skrbi za družbene in okoljske probleme tudi podpira. Razvoj smo vedno združevali z odgovornostjo in spoštovanjem do okolja, v katerem delujemo in do ljudi, ki ga z nami soustvarjajo. Družbeno odgovornost razumemo kot zavezo k etičnemu delovanju v vseh sferah našega poslovanja, od razvoja izdelka, okolju prijazne proizvodnje, odgovornega ravnanja z odpadki, ustvarjanja prijetnega in zdravega delovnega okolja za zaposlene, do socialne angažiranosti.

Bivalna enota je plod našega lastnega razvoja, delo naših inženirjev, ki so oblikovali energetsko učinkovit in okolju prijazen izdelek z dolgo življenjsko dobo. Pri izdelavi se uporabljajo okolju in zdravju neškodljivi materiali, ki se jih da reciklirati. Naš izdelek nosi certifikat »Green Technology«, kar izkazuje skladnost z ekološkimi standardi za trajnostni razvoj.
tree-green-fresh-female-hand-isolated-white-background-33687497Ker se v podjetju zavedamo svoje odgovornosti do generacij, ki prihajajo, posvečamo ravnanju z okoljem veliko pozornost. Temeljni cilji okoljskega ravnanja, ki jim sledimo, so: racionalizacija rabe surovin in energije, zmanjševanje količine nastalih odpadkov, izboljševanje učinkov sortiranja in predelave odpadkov in zmanjševanje vseh vrst emisij, s posebnim poudarkom na odpadnih vodah, za katere imamo mehansko-biološko čistilno napravo. Pomemben del lakirne linije, kjer se barvajo bivalne enote, je ekološka lakirnica, ki predstavlja sam vrh prizadevanja za čim manjši ekološki odtis ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše, v evropskem prostoru. Gre za sodobno avtomatsko linijo za površinsko zaščito bivalnih enot. Poleg vrhunske tehnologije je pomemben del lakirne linije do okolja prijazna oprema. Okoljski del obsega dva sklopa: eden je namenjen čiščenju tehnološkega zraka, drugi čiščenju odplak.
Z investicijami v sodobno tehnološko opremo, delovne priprave, zgradbe in informatizacijo procesov ustvarjamo zaposlenim prijetno in zdravo delovno okolje. Za rekreacijo, druženje, širitev zdravega duha in krepitev telesa imamo številne aktivnosti, ki jih organizira Športno društvo ARCONT. S programom promocije zdravja osveščamo zaposlene in si skupaj z njimi prizadevamo za izboljšanje zdravja, psihofizičnega dobrega počutja in večje kvalitete življenja.
Pomemben del lokalnega delovanja ARCONT-a je omogočanje izvedbe poklicne rehabilitacije, usposabljanja in zaposlovanje težje zaposljivih oseb, kot so invalidi in drugi. S preventivnimi ukrepi predvsem preprečujemo nastanek novih omejitev iz naslova invalidnosti. Poleg preventivne in kurativne skrbi za njihovo zdravje zagotavljamo, da lahko invalidi svoje delo nadaljujejo na delovnih mestih, ki so prilagojena njihovim zmožnostim za delo. Poskrbimo tudi za ustrezno prekvalifikacijo delavcev, ki svojega dela ne morejo več opravljati.
Skrbimo za prijetno delovno okolje, ustrezen sistem internega komuniciranja in razvejan sistem nagrajevanja, ki spodbujata zadovoljstvo zaposlenih in motiviranost za doseganje ciljev podjetja. Prizadevamo si za delovno okolje, v katerem vsi zaposleni lahko uresničijo svoj najvišji potencial. Z izobraževanjem in usposabljanjem skrbimo za razvoj kadrov, kar nam omogoča načrtovan in usmerjen razvoj, hkrati pa odlične in usposobljene zaposlene. Z razvito organizacijsko kulturo s temeljnimi vrednotami zagotavljamo učinkovite poslovne odnose med zaposlenimi, vodstvom in poslovnimi partnerji.
img_3400
Smo sponzorji in donatorji številnim društvom in organizacijam. Podpiramo aktivnosti na področju socialne oskrbe, izobraževanja, športnih dejavnosti in skrbi za zdravje, kakor tudi v umetnosti in kulturi. Največ tega je namenjenega mladim in to s ciljem, da odrastejo v zdrave, odgovorne ljudi, ki ne bodo rabili raznih omam za obvladovanje življenjskih izzivov. Vsako leto zanje organiziramo tudi več ogledov podjetja, omogočimo številne šolske in študijske prakse ter počitniško delo. Tako investiramo v razvoj človeškega kapitala tudi izven podjetja in krepimo svojo vlogo na področju zaposlovanja, izobraževanja ter trajnostnega razvoja v regiji in širše.
Smo odgovoren in aktiven del skupnosti. V življenje skupnosti smo vpeti tudi kot finančni podporniki raznim kulturnim, gasilskim in športnim društvom. Na pomoč priskočimo brezdomcem, starejšim občanom, socialno ogroženim, različnim nevladnim in dobrodelnim organizacijam ter drugim. Pogosto smo tudi sami pobudniki človekoljubnih akcij, kot je bil na primer konvoj s humanitarno pomočjo žrtvam poplavam na Balkanu ali gradnja hiše za socialno ogroženo enostarševsko družino. Brez velikih besed, štejejo dejanja.
Na vrh
Enter your Infotext or Widgets here...