Pravno obvestilo.

ARCONT d.d. se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene na tem spletnem mestu, uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in samo za namen, za katerega so bili pridobljeni. Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva od ARCONT d.d., da ta preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene, za katere so bili dani.

Vse informacije in podatki, ki so uporabniku dosegljivi na spletnem mestu ARCONT d.d., so samo in zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen v primerih, kjer je to eksplicitno navedeno. Vse informacije o družbi, njenih proizvodih in storitvah na spletnem mestu družbe ne predstavljajo pravno-formalne ponudbe proizvodov in storitev ter uradnih podatkov o poslovanju. Informacije o proizvodih so namenjene splošni predstavitvi proizvodov ter vsebujejo zgolj osnovne podatke. Nobena informacija o posameznem proizvodu znotraj ARCONT d.d. spletnega mesta ni podana z namenom dajanja strokovnih nasvetov ali navodil za uporabo ARCONT d.d. proizvodov, če ni posebej določeno drugače.

ARCONT d.d. je in bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju svojega spletnega mesta storil vse, da bodo objavljene informacije točne in podatki ažurni, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. ARCONT d.d. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino tega spletnega mesta brez predhodnega opozorila.

Niti ARCONT d.d. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz ali bila v zvezi z obstojem, dostopom, uporabo in/ali nemožnosti uporabe tega spletnega mesta in/ali informacij na tem spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini.

Spletno mesto vsebuje tudi informacije in povezave s spletnimi mesti tretjih. Kjerkoli je po oceni ARCONT d.d. to praktično, je to ustrezno označeno. Vendar ARCONT d.d. ne pozna vsebine informacij na spletnih mestih tretjih in ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije ali tam oddane osebne podatke uporabnika.

Na vrh
Enter your Infotext or Widgets here...