RAZPIS ŠTIPENDIJ

V ARCONT-u gradimo svojo konkurenčno prednost z uspešnimi posamezniki, ki s timskim delom soustvarjajo naše poslovne uspehe. Zato investiramo v ljudi in njihov razvoj. S štipendiranjem zagotavljamo selektivno izrabo potencialnih možnosti ožjega in širšega lokalnega okolja, poznejše zaposlovanje štipendistov oz. mladih sodelavcev pa je gibalo našega napredka.

Če si že tekom izobraževanja želiš nabrati dragocene izkušnje in pričeti graditi svojo kariero v okviru uspešnega poslovnega sistema, se prijavi na naš stalni razpis za kadrovske štipendije.

Glede na dejavnost družbe iščemo svoje potencialne sodelavce, ki se šolajo na naslednjih smereh:

DIJAKI:
- instalater strojnih inštalacij,
- oblikovalec kovin/ oblikovalec kovin – orodjar,
- izdelovalec kovinskih konstrukcij.
- maturant programa Business-IT

ŠTUDENTI:
- strojništva (UN), 1. in 2. bolonjske stopnje
- prednost imajo študenti višjih letnikov, in
- tisti, ki so med študijskimi smermi izbrali konstrukterstvo ali proizvodno strojništvo.

 

Štipendistom nudimo:
- mesečno prejemanje štipendije za čas šolanja,
- zaposlitev v podjetju takoj po končanem šolanju,
- opravljanje obvezne šolske prakse,
- možnost spoznavanja podjetja in nabiranja dragocenih delovnih izkušenj v času počitnic,
- mentorstvo pri praktičnem delu, pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalogah,
- udeležbo na različnih srečanjih in izobraževanjih.

Prijava naj vsebuje:
- življenjepis,
- zadnje šolsko spričevalo ali potrdilo o opravljenih izpitih,
- potrdilo o vpisu,
- priznanja in pohvale za dosežke med dosedanjim šolanjem.

Prijave pošljite na kadri@arcont.si ali na naslov ARCONT d. d., Ljutomerska c. 29, 9250 G. Radgona.