Sklic skupščine delniške družbe ARCONT d. d.

Na podlagi določb statuta in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe ARCONT d.d. v dogovoru z nadzornim svetom te družbe dne 2.8.2016 sklicuje 19. sejo skupščine delniške družbe ARCONT d.d., ki bo v sredo, dne 7.9.2016 ob 10. uri v sejni sobi na sedežu družbe na naslovu Ljutomerska cesta 29, v Gornji Radgoni.

Sklic skupščine