Sklic skupščine delniške družbe ARCONT d. d.

Na podlagi določb statuta in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe ARCONT d.d. v dogovoru z nadzornim svetom te družbe dne 3.8.2017 sklicuje 20. sejo skupščine delniške družbe ARCONT d.d., ki bo v četrtek, dne 21.9.2017 ob 10. uri v sejni sobi na sedežu družbe na naslovu Ljutomerska cesta 29, v Gornji Radgoni.

Sklic skupščine